ga terug
categorieën

Re Use Materials maakt circulair bouwen makkelijk dankzij uniek systeem

19-11-2019

artiekel afbeelding

Re Use Materials werd zo’n zeven jaar geleden opgericht door expert circulair vastgoed Maarten Stadhouders en architect Erol Oztan. De reden hiervoor is helder, aldus Maarten: “Onze grondstoffen raken op en dat gebeurt veel sneller dan we denken. Toch wordt maar minder dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt binnen de bouw en sloop. Het gros verdwijnt in de verbrandingsoven en zijn we voor altijd kwijt. Een onomkeerbaar proces. Dat moet anders: we moeten echt bewuster omgaan met onze grondstoffen, zodat ze ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven. Maar we begrijpen ook dat dit voor veel organisaties nog niet zo makkelijk is. Met Re Use Materials proberen we hen op een hele concrete manier te ondersteunen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, financiën en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door kaders op te stellen voor de sloop, de verdere ontwikkeling van het ontwerp en de realisatie van gebouwen. Zonder dat dit duurder is dan traditionele ‘lineaire’ sloop en bouw! Want we zijn ons er ook van bewust dat circulariteit ook onder de streep iets moet opleveren.”

Circulair proces op gang brengen

Re Use Materials richt zich op vier soorten werkzaamheden: het verschaffen van inzicht, management, consultancy en productontwikkeling. Maarten: “We achterhalen voor onze opdrachtgevers welke materialen in een gebouw zitten. Vervolgens geven we deze een waarde. Op basis daarvan bepalen we hoe we deze grondstoffen effectief en efficiënt kunnen (her)gebruiken en brengen we het circulaire proces op gang. Denk aan het verbinden van sloop en bouw: oude gebouwen worden ontmanteld en de materialen die vrijkomen, worden vervolgens hergebruikt in een nieuw gebouw. Ook valt er veel winst te behalen tijdens het beheerproces van vastgoed. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de materialen die al in een gebouw aanwezig zijn, zo lang mogelijk meegaan. Daarmee verlengen we de levensduur van het gebouw. We geven dus niet alleen advies, maar bieden ook heel concreet projectmanagement, waarbij we de opdrachtgever volledig ontzorgen.”

Betaalbaar en meetbaar

Productontwikkeling behoort ook tot het dienstenpakket van Re Use Materials. “We zagen eigenlijk al meteen bij de start van ons bedrijf in dat we technologie nodig hadden om het hele circulaire proces betaalbaar én meetbaar te maken”, verklaart Maarten. “Maar, er was nog helemaal niks. In het begin stonden we echt met een stapel papieren in een gebouw om alle aanwezige materialen te inventariseren en er waarde aan te geven. Niet erg efficiënt natuurlijk. Daarom zijn we zelf aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een systeem dat daarmee kan helpen. Dat was niet makkelijk, we waren echt aan het pionieren. Dat ging met vallen en opstaan, maar we hebben daar ontzettend veel van geleerd. Zo zochten we in het begin steeds naar partijen om mee samen te werken in de ontwikkeling. Omdat het concept nog zo onbekend was, bleek dat niet altijd te werken. Twee jaar geleden hebben we daarom besloten om onze eigen weg te gaan en het systeem volledig in te richten zoals wij dat voor ogen hadden. We staan zelf elke dag met de voeten in de klei bij sloop- en renovatieprojecten, dus we kunnen goed testen wat wel en niet werkt.”

Uniek systeem

Het resultaat mag er zijn. Cirdax is een uniek materialen managementsysteem voor organisaties die hun (ver)bouwprojecten circulair willen aanpakken. Maarten: “Met Cirdax kunnen we heel eenvoudig alle materialen in een gebouw in kaart brengen. Deze komen terecht in de digitale database, waarna voor de gebruikers via een licentie diverse tools en methodieken beschikbaar zijn die hergebruik van materialen stimuleren. Denk aan een (BIM) ontwerptool voor bestaande materialen en een ‘materialen marktplaats’ waar je materialen kunt verhandelen voor hergebruik. Ook is er een performance dashboard waarmee je de resultaten van het project kunt meten, zowel milieukundig (CO2-reductie) als economisch: welke kostenbesparing heeft het opgeleverd? Voor onze opdrachtgevers, veelal gemeentes, woningcorporaties en aannemers, is het belangrijk om aan te tonen dat ze hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en kostenreductie halen. Uit een scala aan referentieprojecten blijkt dat de circulaire aanpak bij sloop nu al een besparing kan opleveren tot 8,3%.”

Luisteren naar de markt

Cirdax bevat nog veel meer tools die handig kunnen zijn voor opdrachtgevers: van materiaalpaspoorten tot de social return tool, om maar een paar voorbeelden te noemen. “Eigenlijk is het systeem iets te uitgebreid”, lacht Maarten. “Tegelijk ligt daar juist de kracht: voor iedere opdrachtgever is een unieke toolkit samen te stellen die geschikt is voor de specifieke opgave. Dat is dan ook meteen een tip voor andere ondernemers die werken aan innovaties: luister goed naar de markt, kijk waar behoefte aan is en probeer dit zo goed mogelijk te verwerken in jouw innovatie. Voor ons systeem geldt gelukkig dat het heel gebruiksvriendelijk is en steeds beter aansluit bij de markt. Sterker nog, de CO2-calculator waarmee je de CO2-reductie als gevolg van materiaalhergebruik kunt berekenen, hebben we op verzoek van onze opdrachtgevers ontwikkeld. Logisch eigenlijk, want CO2-reductie staat steeds hoger op de politieke agenda.”

Verkopen vanuit je passie

Dat verklaart deels het succes van Cirdax en Re Use Materials, dat in korte tijd groeide van drie naar twaalf medewerkers. “Misschien is dat wel de tweede tip voor andere organisaties: verkoop waar je in gelooft, vanuit je passie en onderbouw je keuzes. We hebben jaren gewerkt aan een systeem waar we van overtuigd zijn. Nu bij steeds meer organisaties – gelukkig – het besef doordringt dat circulair bouwen de toekomst is, plukken we daar de vruchten van. Dat betekent overigens niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen. We hebben nog geen directe concurrentie in Nederland, maar dat zit er wel aan te komen. Dus blijven we Cirdax verder ontwikkelen met nieuwe tools, zoals het werken met 3D-modellen en het berekenen van stikstofreductie door materiaalhergebruik. Vanzelfsprekend zorgen we ook gewoon voor een goede dienstverlening, zodat onze opdrachtgevers succesvol circulair kunnen bouwen. Daar gaat het uiteindelijk toch om!”