ga terug
categorieën

Limburg: Noodzaak tot Innovatie – er gebeurt meer dan gedacht

04-11-2019

artiekel afbeelding

Sloop gekoppeld aan bouw met Re Use Materials
Waar Limburg voor aantal generaties onverbrekelijk verbonden is met de vervuilende staatsmijnen, wordt tijdens het evenement duidelijk dat er vandaag de dag meerdere bedrijven vindbaar zijn die met hun product bijdragen aan een groenere wereld. Zo ook ingenieursbureau Re Use Materials. Zij zetten zich in voor het een zo hoog mogelijk hergebruik van materialen bij de sloop en bouw van gebouwen. Zoals directeur Erol Oztan vertelt zijn er in 2030 namelijk twee werelden nodig om de mens te kunnen voorzien in de nu gebruikte hoeveelheid grondstoffen. Er zijn geen twee werelden en daarom moet er een oplossing komen. Met CIRDAX biedt Re Use Materials een gedeelte van die oplossing. Het brengt in kaart uit welke bouwmaterialen een te slopen gebouw bestaat. Daaruit komt een materiaalpaspoort, wat vervolgens gebruikt wordt in de aanbesteding voor de bouw van een nieuw pand. Zo wordt sloop gekoppeld aan ontwerp en bouw en wordt Re Use’s credo ‘Waste? No Way!’ waarheid.

Groene golf in de scheepvaart
Van de bouw gaan we over naar de scheepvaart. Hier wil Trapps Wise namelijk het verschil maken met hun Smart Mobily app, zo vertelt Co-Founder Erik Breteler. Trapps Wise creëert met de gelijknamige app een groene golf voor de binnenvaart. De app zorgt slaat namelijk een efficiëntie slag in de doorgang van sluizen. Het zorgt ervoor optimaal gebruik van de ruimte in een sluis en boten hoever daardoor niet te wachten voor een sluis. Tijdens het wachten blijven motoren namelijk blijven draaien, wat voor overbodige vervuiling zorgt. Deze functie is ook uitgebouwd naar de zoektocht voor havenplaatsen. Trapps Wise ambitie is de app te worden waarin alle apps binnen de scheepvaart geïntegreerd zijn en vervolgens uit te rollen naar heel Nederland, Duitsland en België.

Drones voor handhaving, opsporing en inspecties
Het is niet alleen maar groen wat de klok slaat. Ook tech is in het Limburgse bedrijfsleven een groot onderdeel van innovaties. Dit bleek bijvoorbeeld uit de talk van Rik Bijl van Euro Drone Inspections. Hij leerde het publiek dat een drone voor veel meer ingezet wordt dan vliegen. Een drone kan uitgebreid worden met diverse sensoren en camera’s en is daarmee een belangrijk instrument voor het verzamelen van data.  Ze worden daarom ingezet voor handhaving, opsporing en inspecties. Neem bijvoorbeeld de Hoge Brug in Maastricht: er wordt nu een onderhoudsplan opgesteld doormiddel van beelden en analyses gemaakt door de drone. Hierdoor hoeven er geen mensen de brug op en is een analyse vele male sneller en veiliger gemaakt.

Minder achter het toetsenbord dankzij Robotic Process Automation
Een andere tech-innovatie die de betreffende dinsdagmiddag ter sprake kwam, is Robotic Process Automation (RPA). Een ontwikkeling waarvan gezegd wordt dat hij nu plaatsvindt, maar waarvan Erick Schabracq van Conclusion Automation zegt dat die al begon in de jaren zeventig. Toen nam Excel met zijn geboorte bijvoorbeeld een hoop herhalend werk over van boekhouders. Dat is dan ook wat RPA in essentie is: software dat herhalend werk dat de mens achter zijn toetsenbord zou doen, overneemt. Het systeem zelf verandert er niet mee, de input verandert.

In de internationale focus ligt de toekomst
Voormalig KVK-directeur Harry Loozen sloot de middag af door een blik te werpen op de toekomst van Limburg. Hij benoemde daarbij de internationale focus die Limburg moet hebben. Want een locatie gelegen tussen Duitsland én België biedt vele kansen. Daarbij vergelijkt het buitenland Limburg ook niet met de randstad, maar kijken zij alleen naar de mogelijkheden die de provincie biedt. Bij het innoveren moeten bedrijven de gehele omgeving betrekken. Niet alleen het product moet innovatief zijn, ook de organisatie moet willen innoveren. Want uiteindelijk kom je samen veel verder.

Harry Loozen eindigde zijn talk met een oproep. Namelijk: draag uit wat je doet. Het Limburgse bedrijfsleven doet zoveel goeds. Zo lieten ook deze talks zien. Maar wat er gedaan wordt, moet veel meer aandacht krijgen. Daarmee ontstaat er reuring en blijft talent in de regio. En dat brengt uiteindelijk de grootste kansen met zich mee.