ga terug
categorieën

Internet of Things: wat heb je daar nou aan?

24-10-2019

artiekel afbeelding

Steeds meer dingen zijn met internet te verbinden. Niet alleen computers of telefoons, maar ook andere producten. Denk aan keukenapparaten, productiemachines, complete gebouwen of zelfs akkergronden. Via camera’s, sensoren of andere hardware kunnen de ‘dingen’ communiceren met elkaar of met computers. Hierdoor kunnen ze allerlei data doorgeven, vergelijken en er zelfs zelfstandig op reageren/acteren. En dat is precies waar de meerwaarde ligt voor veel bedrijven. Dankzij de data krijg je inzicht in het huidige gebruik van het ‘ding’. Maar je kunt ook toekomstig gebruik voorspellen, processen verder aanscherpen, automatisch nieuwe grondstoffen bestellen, klantervaringen verbeteren en nog veel meer. Kortom, de mogelijkheden van IoT zijn eindeloos!

Kostenreductie en betere klantervaring

Toch blijft de inzet van IoT in Nederland nogal achter met de rest van de wereld. Uit het IoT Trendrapport van Vodafone NL uit 2018 blijkt dat slechts 13% van de Nederlandse bedrijven IoT-projecten heeft lopen, terwijl dat wereldwijd zo’n 29% is. Zonde. Want de bedrijven die het wél inzetten, geven aan dat het zorgt voor kostenreductie en een betere ervaring van klanten en gebruikers. Gelukkig wordt er wel steeds meer geëxperimenteerd met IoT, ook in Limburg. Zo werkten Vodafone, Ericsson, kennisinstellingen Zuyd en Fontys, het netwerkt Regitel en LIOF afgelopen jaar samen om bedrijven verder te helpen op dit gebied. Maar liefst negentien bedrijven deden mee aan dit traject. En naar verwachting zal de uitrol van 5G voor een flinke toename van het gebruik van IoT zorgen. 5G maakt het immers mogelijk om veel meer apparaten met een betrouwbaarder mobiel internet te verbinden.

Mooie voorbeelden

Twee Nederlandse bedrijven die al aan de voordelen van IoT hebben mogen proeven, zijn ERIKS (industriële webshop) en Vebego (facilitaire dienstverlening). ERIKS gebruikt een onderscheidend IoT-platform, waarmee ze de apparatuur die ze bij klanten hebben geleverd, kunnen monitoren. Dat maakt voorspellend onderhoud mogelijk. En dat zorgt weer voor veel minder uitval, een verlaging van kosten (Total Cost of Ownership) en meer veiligheid. Zo kan ERIKS meer en betere service bieden aan zijn klanten.

De vraag van Vebego is van heel andere aard: de facilitaire organisatie wil de kwaliteit en efficiency van haar werk optimaliseren. Sensoren in de ruimtes die moeten worden schoongemaakt, geven inzicht in de bezettingsgraad. Daar wordt vervolgens het schoonmaakschema op aangepast. Ook handig: de sensoren zijn ook in te zetten om informatie over het klimaat binnen gebouwen te krijgen en waar nodig te verbeteren. Zo kan Vebego haar klanten helpen bij het terugdringen van kosten en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.